start / Sport

Koncepcja szkolenia

Praktyka nie czyni mistrza. Tylko perfekcyjna praktyka czyni perfekcyjnym.

Nadrzędnym celem w szkoleniu Goalkeepers Academy jest zaszczepienie młodemu zawodnikowi miłości do sportu i piłki nożnej, a sztuki bramkarskiej w szczególności. 

Integralnym elementem systemu szkolenia jest trener bramkarzy. To on umie obserwować trening i umiejętnie analizować grę, a w ich wyniku formułować właściwe środki treningowe do doskonalenia umiejętności podopiecznych.

Łańcuch jednostki treningowej rozpięty jest pomiędzy określeniem celu i meczem. Nie ma wytycznych dotyczących czasu trwania jednej sesji treningowej.

Program szkoleniowy nie jest jednorazowo zamkniętym dokumentem. Ma ciągle ewoluować, być poddawany stałemu monitoringowi, a na podstawie analiz i obserwacji oraz testów systematycznie uzupełniany, poprawiany i udoskonalany. 

OGNIWA ŁAŃCUCHA

Rozgrzewka integralna z celem treningu

przygotowanie metodą 4x4

Wdrożenie w sytuacje meczowe

POZNAJ GOALKEEPERS ACADEMY